საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ცნობა ნასამართლეობის შესახებ"საქართველოს ტერიტორიაზე ნასამართლობის შესახებ" ცნობის მისაღებად განცხადებით უნდა მიმართოთ გენერალურ საკონსულოს და წარმოადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ასლი.

შესაძლებელია ცნობის წარმომადგენლის მეშვეობით გაცემა, შესაბამისი რწმუნებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის (მინდობილობის) წარდგენის შემთხვევაში. 

ცნობა გაიცემა არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, უფასოდ. დაინტერესებული პირის თხოვნისამებრ.


ნასამართელობის შესახებ ცნობის მისაღებად, გთხოვთ, განახორციელოდ ელექტრონული განცხადების რეგისტრაციაელ-განაცხადი

ინსტრუქცია
გენერალური კონსული
დიანა ჟღენტი

Occupied Territories of Georgia

COVID19

Good Human Rights Stories : Georgia

eVISA portal