საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ბუნებრივი კატაკლიზმები

 

მოცემული ინფორმაცია გაძლევთ საშუალებას დაგეგმოთ თქვენი ქმედებები და გქონდეთ მოქმედების გეგმა გადაუდებელი სიტუაციის დროს, როგორიცაა ბუნებრივი კატაკლიზმები. 


 


ბუნებრივი ხანძარი

მოსამზადებელი პროცესი:

 • დარეგისტრირდით თქვენი შტატის გამაფრთხილებელ აღრიცხვიანობის სისტემაში.

 • დარეგისტრირდით The Emergency Alert System (EAS)-ზე, რათა მიიღოთ შეტყობინება საგანგებო ვითარების შესახებ.

 • გთხოვთ დეტალურად გაეცნოთ თქვენი შტატის საევაკუაციო გეგმას და მიჰყვეთ წინასწარ დაგეგმილ მარშუტს თავშესაფარისკენ. 

 • მოიმარაგეთ გადაუდებელი სიტუაციისთვის საჭირო პროდუქტები და N95 მასკები.

 • გადაუდებელ შემთხვევაში ეცადეთ განთავსდეთ დახურულ ოთახში და ჩაკეტოთ ყველა შესაძლო ჰაერის შემოსვლის წყარო.

 • სახლში დარჩენის შემთხვევაში, განათავსეთ ხანძარ გამძლე ზონა, გამოიყენეთ არა-წვადი მატერიის მქონე ბარიერები.


გადაუდებელი სიტუაცია:

 • მოახდინეთ დაუყონებლივი ევაკუაცია.

 • დაუკავშირდით 911 და მიაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ.

 • მოუსმინეთ და მიადევნეთ თვალი ადგილობრივ საევაკუაციო განცხადებებს და მიჰყევით ევაკუაციის გეგმას.

 • გამოიყენეთ N95 მასკები და დაიცავით თავი ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებებისგან.

 

წყალდიდობა

მოსამზადებელი პროცესი:

 • გაეცანით თქვენი შტატის წყალდიდობის სახეობებს. ეწვიეთ დამატებითი ინფორმაციისთვის FEMA’s Flood Map Service Center (https://msc.fema.gov/portal/home)

 • დარეგისტრირდით The Emergency Alert System (EAS)-ზე, რათა მიიღოთ შეტყობინება საგანგებო ვითარების შესახებ.

 • თუ თქვენი ადგილმდებარეობა არის წყალდიდობის ზონაში, მოახდინეთ დაკვირვება პოტენციურ ფაქტორებზე.

 • შეისწავლეთ საევაკუაციო გეგმა და გაეცანით თავშესაფარის ადგილმდებარეობას. 

 • მოიმარაგეთ გადაუდებელი სიტუაციისთვის საჭირო პროდუქტები.


გადაუდებელი სიტუაცია:

 • დაუყოვნებლივ დატოვეთ წყალდიდობის არეალი და გადაადგილდით წინასწარ დაანონსებულ უსაფრთხო თავშესაფარში.

 • ევაკუაციის დროს დაიცავით საგზაო წესები და არ გადაუაროთ ბარიკადებს.

 • მოუსმინეთ და მიადევნეთ თვალი ადგილობრივ საევაკუაციო განცხადებებს და მიჰყევით ევაკუაციის გეგმას.

 • არ გადაადგილდეთ ფეხით, დაუშვებელია ცურვა და სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება დატბორვის არეალში.

 • თავი შეიკავეთ ხიდზე გადაადგილებისგან, შესაძლოა წყლის ძლიერმა ნაკადმა მოახდინოს ხიდების დაზიანება.


ქარიშხალი
მოსამზადებელი პროცესი:

 • გაეცანით თქვენი შტატის ქარიშხალის სარისკო არეალს.

 • დარეგისტრირდით The Emergency Alert System (EAS)-ზე, რათა მიიღოთ შეტყობინება საგანგებო ვითარების შესახებ.

 • თქვენი ადგილმდებარეობა თუ არის ქარიშხალის ზონაში მოახდინეთ დაკვირვება პოტენციურ ფაქტორებზე.

 • შეისწავლეთ საევაკუაციო გეგმა და გაეცანით თავშესაფარის ადგილმდებარეობას. 


გადაუდებელი სიტუაცია:

 • მოუსმინეთ და მიადევნეთ თვალი ადგილობრივ საევაკუაციო განცხადებებს და მიჰყევით ევაკუაციის გეგმას.

 • გამოიყენეთ გენერატორი ან სხვა ელექტროენერგიის წყარო და განათავსეთ მოწყობილება ფანჯრებიდან შორს.

 • ევაკუაციის დროს დაიცავით საგზაო წესები და არ გადაუაროთ ბარიკადებს.

 • მოერიდეთ ყველანაირ ელექტრონულ კაბელებს და აპარატებს, რომელიც არის დატბორილი.

 • ჩაკეტეთ სახლის ფანჯრები და ეცადეთ თავი შორს დაიჭიროთ მსხვრევადი ნივთებისაგან.