საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

განქორწინების რეგისტრაცია

 
განქორწინების რეგისტრაცია არის ქორწინების შეწყვეტის საფუძველი.


განქორწინების რეგისტრაცია შესაძლოა განხორციელდეს:

1) მეუღლეების ერთობლივი განცხადებით ან

2) ერთ-ერთი მეუღლის განცხადებით, თუ:

  • არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება განქორწინების შესახებ;
  • მეორე მეუღლე სასამართლოს მიერ აღიარებულია უგზო-უკვლოდ დაკარგულად;
  • მეორე მეუღლე დანაშაულის ჩადენისთვის მსჯავრდებულია თავისუფლებისაღკვეთის ვადით მინიმუმ 3 წლით.

საქართველოს საკონსულო სამსახურში დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეთაშორის განქორწინების რეგისტრაცია.

მომსახურების საფასურია 100 აშშ დოლარი. საფასურის გადახდა ხდება გენერალურ საკონსულოს სახელზე გამოწერილ მანი ორდერის (Money Order) მეშვეობით.

მომსახურების მისაღებად აუცილებელია გენერალურ საკონსულოში ორივე მხარის გამოცხადება წინასწარ ჩაწერით.


ვიზიტის დანიშვნა

დანიშვნის ინსტრუქციაგანქორწინების რეგისტრაციისთვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარმოდგენა:

1) მეუღლეების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები ან ასლები (პასპორტი ან პირადობის მოწმობა);
2) ქორწინების მოწმობა;
3) გენერალური საკონსულოს სახელზე გამოწერილი მანი ორდერი (Money Order) 100 აშშ დოლარის ოდენობით


გაითვალისწინეთ, რომ განქორწინების რეგისტაცია მოხდება 5 სამუშაო დღეშიგენერალური კონსული
დიანა ჟღენტი

Occupied Territories of Georgia

COVID19

Good Human Rights Stories : Georgia

eVISA portal