საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

21-დეკემბერი-2016

21-დეკემბერი-2016

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ

    2016 წლის 20 დეკემბრიდან 2017 წლის 10 იანვრამდე საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები, ასევე, ისინი ვისაც 2017 წლის 2 ნოემბრამდე შეუსრულდებათ 18 წელი თავისუფლდებიან მომსახურების საფასურის გადახდისაგან პირადობის მოწმობის გაცემისას, ხოლო საქართველოს ბიომეტრული პასპორტის აღებაზე ისარგებლე...

07-ოქტომბერი-2016

07-ოქტომბერი-2016

საპარლამენტო არჩევნები

    საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!   2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება შემდეგ მისამართზე: 144 East 44th street, New York, NY 10017, დილის 8 საათიდან 20:00 საათამდე.   საარჩევნო უბანი N 8 (ამომრჩეველთა გვარები ა-ლ) - მეხუთე სართული ...

03-ოქტომბერი-2016

03-ოქტომბერი-2016

საპარლამენტო არჩევნები

      2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიმღების მსურველებმა, თუ რომელ უბანზე ხართ რეგისტრირებული, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ამ ვებ გვერდის მეშვეობით:       www.geoconsul.gov.ge/ka/check/electionsPlace    

09-სექტემბერი-2016

09-სექტემბერი-2016

შესარჩევი კონსკურსი

    საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის მორიგი არჩევნებისათვის სხვა სახელმწიფოებში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევ კონკურსს http://cesko.ge/geo/list/show/108705-saqartvelos-tsentraluri-saarchevno-komi...

< ... 11 12 13 14 15  ... > 

გენერალური კონსული
დიანა ჟღენტი

Occupied Territories of Georgia

Good Human Rights Stories : Georgia

eVISA portal