საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

აქცია ბიომეტრიულ პასპორზე და პირადობის მოწმობაზე

2018 წლის 15 მაისიდან - 15 აგვისტომდე საქართველოს მოქალაქეები, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა ან საკონსულო დაწესებულებაში პირადობის ელექტრონული მოწმობის გაცემის შესახებ მოთხოვნის წარდგენისას, ერთჯერადად გათავისუფლდნენ აღნიშნული მოწმობის გაცემისათვის დადგენილ მომსახურების საფასურის გადახდისგან.

2018 წლის 15 მაისიდან - 15 ივლისამდე საქართველოს მოქალაქეები, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა ან საკონსულო დაწესებულებაში ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის შესახებ მოთხოვნის წარდგენისას, მომსახურების საფასური შემცირდა - 80 აშშ დოლარით და მომსახურების საფასური განისაზღვრა - 50 აშშ დოლარით.


პასპორტის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დააჭიროთ აქ

 

პირადობის მოწმობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დააჭიროთ აქგენერალური კონსული
დიანა ჟღენტი

Occupied Territories of Georgia

Good Human Rights Stories : Georgia

eVISA portal