საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

პირადობის მოწმობა


პირადობის ელექტრონული მოწმობის მისაღებად აუცილებელია გენერალურ საკონსულოში გამოცხადება, წინასწარ ჩაწერით.


ვიზიტის დანიშვნა

დანიშვნის ინსტრუქციაპირადობის ელექტრონული მოწმობის მისაღებად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარმოდგენა:

 

1) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან დაბადების მოწმობის ასლი;

 

2) გენერალური საკონსულოს სახელზე გამოწერილი მანი ორდერი (Money Order) 30 აშშ დოლარის ოდენობით;

 

3) იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ პირადობის მოწმობის მიღება ფოსტის საშუალებით, გთხოვთ წარმოადგინოთ მუყაოს კონვერტი მისამართით და სათანადო რაოდენობის საფოსტო მარკებით;

 

4) თუ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში არ არის წარმოდგენილი პირის დოკუმენტის გაცემის ან რეგისტრაციის ფაქტის დადასტურება, არ არის წარმოდგენილი პირის ფოტო ან არსებული ფოტოს ხანდაზმულობიდან გამომდინარე ვერ ხერხდება იდენტურობის დადგენა, საჭიროა ფოტოზე გამოსახული პირის იდენტურობის დადგენა საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქის მიერ. საკონსულო თანამდებობის პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს ფოტოიდენტურობის დადასტურება ან გააფრთხილოს მოქალაქე წინასწარ არსებული პროცედურის განხორციელების შესაძლებლობაზე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც პირადობის მოწმობა გაცემულია 10 წლის წინ. ფოტოიდენტურობის დადასტურება შესაძლებელია, როგორც საკონსულოში, ასევე, ქ. თბილისის იუსტიციის სახლში.

საქართველოს მოქალაქის პირადობის (ელექტრონული) მოწმობა 18 წლამდე პირზე გაიცემა 4 წლის ვადით, 18 წელს მიღწეულ პირზე 10 წლის ვადით, განცხადების წარდგენიდან 45 დღის განმავლობაში.
გენერალური კონსული
დიანა ჟღენტი

Elections

Occupied Territories of Georgia

COVID19

Good Human Rights Stories : Georgia

eVISA portal